CAPELLA SNEEK AVE VERUM CORPUS

ONDER LEIDING VAN GERARD VAN BEIJEREN EN CARL VISSER ORGEL

18 NOVEMBER 20:00 – HEILIGE GEESTKERK HEERENVEEN
19 NOVEMBER 15:00 – MARTINUSKERK A/D SINGEL SNEEK